Utvikling av ortoser i Trondheim

21 november 2019
Maria Laugesen
Utvikling av ortoser i Trondheim

En ortose er en type skinne eller en mer permanent bandasje, som kan brukes til å støtte, stabilisere, opprette feilstillinger eller forbedre funksjon. Det er en behandlingsform som kan være relevant eller nødvendig å anvende i en rekke forskjellige problemstillinger. Det gjelder især i forbindelse med skader i ben og føtter. Her kan ortoser anvendes til dropfot, der skinnen bidrar til å hindre at foten snubler. Det gir en bedre gangfunksjon og mindre risiko for fall. Ortosen kan også brukes til ankel og kne for å støtte eller stabilisere feilstillinger i ankel, fot eller kne, og det kan brukes til å stabilisere etter skader i knærne. 

Slik har ortoser et bredt anvendelsesområde, og det kan hjelpe til å gi bedre funksjon, mindre smerter og økt stabilitet. Det kan være en kortvarig eller langvarig behandling avhengig av problematikken, akkurat som typen av ortose vil variere avhengig av problemets sværhetsgrad og natur.

Ortoser utvikles av spesialister, og disse finner du blant annet hos Trøndelag Ortopediske Verksted. Selskapet er eid av St. Olavs Hospital HF, og de arbeider derfor i tett samarbeid med sykehuset. Her utformer, fremstiller og tilpasser de ortopediske hjelpemidler til personer som har behov for disse. På TOV står ortopediingeniører og ortopedteknikere klar til å hjelpe deg med dit ortopediske hjelpemiddel. De har et høyt faglig nivå, der deres ansatte har spesialisert seg innen utvalgte faggrupper for å kunne sikre den høyeste kvalitet på deres tjenester og produkter. De jobber i et tverrfaglig team for å sikre de optimale resultater for brukerne. 

Hos TOV kan du altså være sikker på å få ortoser i Trondheim av absolutt høyeste standard. De blir skreddersydd presis etter dine behov og mål, slik at du får den beste funksjon, og slik at ortosen har den mest optimale effekt for deg og dine individuelle problematikker.

Flere nyheter