FDV – Hva bedriftsledere trenger å vite

08 november 2023
Eivind Øi

editorial

Som bedriftsleder har man ansvar for en hel bedrift, og dermed også et ansvar for å holde bygninger og anlegg i arbeidsgruppen i god stand. For å opprettholde en høy standard på bygg og infrastruktur, bruker mange bedriftsledere et konsept som heter FDV. I denne artikkelen skal vi forklare hva FDV står for, hvordan det brukes, og hvilken betydning det har for en bedrift.

Hva er FDV?

FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold, og det er en metode for å sikre at bygninger, anlegg og infrastruktur fungerer optimalt. Konseptet er utviklet for å unngå kostbare reparasjoner og vedlikehold som kan hindre arbeidsgruppen og forårsake unødvendige kostnader.

FDV har sitt utspring i bygg- og anleggsbransjen, og det har blitt stadig mer populært i andre industrier. Metoden har blitt implementert med suksess i bedriftsverdenen for å holde deres bygningsmasse og infrastruktur i god stand og for å planlegge fremtidig vedlikehold.

Hvorfor er FDV viktig for bedriftsledere?

For en bedriftsleder er det viktig å sikre at bygninger og infrastruktur er i god stand. Dette sikrer at ansatte utfører sitt arbeid på en trygg og sikker måte, og gir en bedre arbeidsplass. Vedlikehold av bygninger og infrastruktur kan også avlaste virksomheten fra unødvendige kostnader ved reparasjoner og forbedringer som kan ha blitt unngått med riktig planlegging.

For å sikre at en bedrift implementerer FDV på riktig måte, er det viktig å ha en risikovurdering av bygningsmassen og infrastrukturen. Dette vil gi bedriftslederen en oversikt over nødvendige tiltak og vedlikehold, og hva som kan vente i fremtiden. FDV vil også hjelpe deg med å lage en plan for vedlikehold over tid, og sørge for at virksomheten oppfyller lovpålagte krav.

Hvordan kan FDV bli implementert i en bedrift?

For å implementere FDV i en bedrift kan man enkelt følge disse trinnene:

  1. Kartlegg bygningsmassen og infrastrukturen
  2. Utarbeid en risikovurdering av bygningsmassen og infrastrukturen, og prioriter nødvendige vedlikeholds- og reparasjonsbehov basert på risikonivået
  3. Lag en plan for vedlikehold av bygningsmassen og infrastrukturen
  4. Utpeke ansvarlige personer for å implementere planen
  5. Monitor vedlikehold og gjennomfør revideringer ved behov.

FDV for din bedrift

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) er en metode for å sikre at bygninger, anlegg og infrastruktur fungerer optimalt. Motorveien har blitt stadig mer populær blant bedriftsledere for å opprettholde en høy standard på bygg og infrastruktur, og for å unngå kostbare reparasjoner og vedlikehold som kan hindre arbeidsgruppen og forårsake unødvendige kostnader. Implementering av FDV vil hjelpe bedriftsledere med å utøve et høyt standardnivå på arbeidsplassen, redusere risikoen for kostbare reparasjoner og øke kontrollen over infrastrukturen.

Flere nyheter